Házirend

A Csizmás Kandúr Játszóház egy olyan különleges, Kő Boldizsár szobrászművész által tervezett játszótér, mely mesei motívumokat felhasználó játékok segítségével fejleszti a gyermekek mozgáskészségét, érzelmi és szellemi fejlődését, kreativitását.

Házirendünk azt a célt szolgálja, hogy minden zuglói gyermek és kísérője, a Csimás Kandúr Játszóházban / a továbbiakban: Játszóház / eltöltött időt kellemesen és biztonságosan töltse.
A Játszóház igénybevétele csakis a HÁZIREND betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával a Játszóház vendégei a HÁZIREND rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, kötelezettséget vállalnak annak maradéktalan betartására.

Ki lehet a vendégünk?

A Játszóházba gyermekek kizárólag felnőtt/szülői felügyelettel léphetnek be és használhatják az ottani játékokat (kivétel a gyermekmegőrzésre itt hagyott gyermekek). A Játszóházat csak egészséges gyermekek látogathatják. A kísérő személy felelősséget vállal, hogy a felügyeletére bízott gyermek egészséges, fertőző betegsége nincsen.

Felelősségvállalás:

A Játszóházban csak és kizárólagosan a kísérő személy/szülő felel a gyermek testi épségéért, a játékokat minden esetben a gyermek csak a szülő megítélése alapján, annak felelősségére használhatja. A Játszóházban történt személyi sérülés esetén a Játszóház kifejezetten kizárja a felelősségét.

Gyermekfelügyelet:

A gyermekek őrzését, felvigyázását a Játszóház csak 3 év fölött, hétkönapokon és maximum 1.5 óra időtartamra vállalja.

Belépőjegyek:

A Játszóház használatát, a belépőjegyek megváltásával kezdhetik meg, melyet a pénztárban elhelyezett mindenkori árjegyzék alapján fizetnek meg. A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít és másra át nem ruházható. A kedvezményre jogosító kuponokat, egyéb igazolásokat a jegyváltás előtt áll módunkban elfogadni.

Öltözet a Játszóházban:

Esetleges sérüléseket okozható, illetőleg higiéniai okokból a Játszóházban tilos utcai cipőben, papucsban vagy váltócipőben játszani! Ezek használatát nem tudjuk, elfogadni ezért kérjük, hozzanak magukkal vastag, csúszásgátlós zoknit. Nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszert a szülőknek le kell venniük gyermekeikről a játék megkezdése előtt. A szülő feladata, hogy kényelmes, mozgást elősegítő, napi hőmérsékletnek megfelelő öltözetben legyen a gyermekük.

Játékok használata:

Kérjük a Szülőket, hogy a gyermeküket csak egy fő kísérője a játékoknál. A játékokat, berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen, a Játszóházban kifüggesztett szabályok feliratai valamint asszisztenseinek magyarázatai alapján használják. Az esetleges meghibásodásokat, kérjük, azonnal jelezzék.
A csúszdáról leugrani, visszafelé mászni balesetveszélyes és tilos!
A játékokra bármilyen tárgyat felvinni tilos!
A játékpolcokról elhozott játékokat helyezzék vissza a helyükre.
A Babasarokban található tárgyakat ne vigyék a Játszóház területére.
A szabályok be nem tartása, valamint az elfogadhatatlan magatartás /durvaság, verekedés, veszekedés, veszélyeztetés/ a Játszóházból való elküldést, kitiltást von maga után a belépőjegy visszatérítésének hiányában. A felszólításra a Játszóház dolgozója az illetékes.

Kártérítés, egyéb szankciók:

A berendezésben keletkezett kárt és hiányt köteles annak okozója megtéríteni. Ennek mértéke a sérülést szenvedett tárgy piaci értéke.  Szándékos rongálás rendőrségi feljelentést von maga után.

Behozható tárgyak:

A Játszóházban csakis kicsi női, ill. férfi kézitáska hozható be, bárminemű más méretű csomagot, játékot a zárható szekrényekben kell hagyni. Éles és hegyes tárgyakat megőrzésre a pénztárban le kell adniuk. Őrzés nélkül hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A Játszóházba bevitt magán tárgyakban keletkezett kár és hiány estén a Játszóház kifejezetten kizárja a felelősségét.

Szekrények használata:

A szekrényekben csak a személyes szükségletet biztosító szokványos használati tárgyak és ruhadarabok helyezhetők el. Az öltözőző szekrényekben elhelyezett értékes tárgyakért, szemüvegekért, ruhákért és egyéb bármely vagyontárgyért a Játszóház semmilyen felelősséget nem vállal, így a szerények esetlegeses feltöréséből keletkező károkért sem.

Étkezés a Játszóházban:

Higiéniai okokból és különböző fertőzések elkerülése érdekében a Játszóházba tilos behozni bárminemű ételt, és italt. A játszóház büféjében megvásárolható termékeket biztosítunk.

Fotók, videók készítése:

Minden látogató a Játszóházba való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Játszóházban készült csoportos fotókat vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyen ő is szerepelhet, a Játszóház promóciós célra felhasználhatja, utólagos anyagi követelések, kizárásával és előzetes felkérések nélkül is. A Játszóház által készített bármely fotó, videó a Játszóház tulajdonát képezi, azok felhasználása, megjelentetése a Játszóház kizárólagos joga.

Tisztaság és rend

A Játszóházban a tisztaság és rend megtartása közös érdekünk és feladatunk.
Kérjük a kísérőket/szülőket figyelmeztessék erre gyermekeiket is!

Dohányzás:

Dohányozni az egész Játszóház és hozzátartozó területeken, még a lépcsőházban is tilos!

Budapest, Zugló, 2014. január 4.

A Csizmás Kandúr Játszóház vezetősége